Tag Archives: Sejarah

PERJUANGAN MENDAULATKAN ISLAM DALAM MEMBENTUK SEBUAH NEGARA MERDEKA

PERJUANGAN MENDAULATKAN ISLAM DALAM MEMBENTUK SEBUAH NEGARA MERDEKA

Agama Islam merupakan agama persekutuan bagi Tanah Melayu yang hari ini dikenali sebagai Malaysia. Islam yang terkandung di dalam perlembagaan adalah manifestasi kepercayaan dan pegangan majoriti penduduk Malaysia, iaitu bangsa Melayu. Isu berkaitan Islam terutama yang berkaitan perlembagaan merupakan isu sensitif, kerana orang Melayu mempunyai kepercayaan bahawa Islam tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan seharian mereka.

Top