Tag Archives: Zul Fahmi

PERJUANGAN MENDAULATKAN ISLAM DALAM MEMBENTUK SEBUAH NEGARA MERDEKA

PERJUANGAN MENDAULATKAN ISLAM DALAM MEMBENTUK SEBUAH NEGARA MERDEKA

Agama Islam merupakan agama persekutuan bagi Tanah Melayu yang hari ini dikenali sebagai Malaysia. Islam yang terkandung di dalam perlembagaan adalah manifestasi kepercayaan dan pegangan majoriti penduduk Malaysia, iaitu bangsa Melayu. Isu berkaitan Islam terutama yang berkaitan perlembagaan merupakan isu sensitif, kerana orang Melayu mempunyai kepercayaan bahawa Islam tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan seharian mereka.

TIANG SERI KEPADA PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

Perlembagaan merupakan asas utama kepada pembentukan sesebuah Negara yang berdaulat.  Tujuan dan fungsi utama perlembagaan adalah untuk mewujudkan satu bentuk pemerintahan yang adil, mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah, mengawal pergerakan kerajaan dan rakyat, alat untuk menyelesaikan masalah, menjamin riwayat negara bangsa serta mengekalkan keamanan dan kestabilan Negara.1 Malaysia, sebagai sebuah Negara yang berdaulat memiliki perlembagaannya

Top